درباه ما

درباره ما

پس از شهـادت سپهبـد شهید حــاج قـاسـم سلیـمـانی، رهبـر انقلاب همـواره تاکیـد داشتنـد اندیشـه و روش این شهیــد والامقــام تبدیل بـه یک مکتب شـود و تنها به خـــاطـــره گـــویی و ذکـــر ویـــژگـی هـای فــــردی حــــاج قــاســــم بســـنـــده نشـــود اینجـا بود که سلیمانیسم در مقابـل همـه ی ایسم ها (سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم سـوررئـالیـسـم، فمـیـنیـسـم، کپیتالیـسـم، رئالیـسـم، مدرنیـســم، نیهیلیـسـم، اگزیسـتـانسیـالیـسم ، اَمپِـریالیـسـم .اومـانیـسـم، ایـدئـالیســم، پُسـت‌مدرنیـسـم، ماتـریالیـســم، رُمــانتـیسـم، نـاتـورالیــسـم و … ) قــد علــم کــرد سلیمانیسم جهــان بینی و گرایــش فکــری و فلسفی آزاد مــردانی ست کـه به جــای .تعامـــل حقــیــرانـــه و ســازش ذلـیـلانـه ، مقاومت عزتمـنـدانه را پیشنــهاد می کند سلیمانیسم تکامل یافته ی نهضت مقـاومتی است که سال ها از عمـر آن می گـذرد امـا در جهـان تنها در مقوله جنـگ خلاصـه و شنـاخته می شـود. سلیمـانسیـم با ارائه تعریف گســترده تــری از نهضــت مقـــاومــت، پــرده از ابعاد گــوناگـــون و نـاگفته ی .این مکتب الهی و آسمانی برخواهد داشت اگرچه سپهبد شهید حاج قاسـم سلیمـانی چهره و شاخص این گرایش فکـری است و سلیمانیسـم نامـش را وام دار ایـن اسطــوره بین المللی مـی داند امــا ایــن مکتـب سعـی دارد با محوریت این شهید عزیز، به معرفی اندیشه سایر چهره هـای شاخص . و گمنام این نهضت الهی بپردازد ،چـــهره هــایــی چــون سیـــدحســن نصـــرالله ها، عمـــاد مغنــیــه هــا، هـمـدانی هـا … تهــرانی مقـــدم هـا، احمـــدی روشــن هــا، محسـن حجـجـی هـــا و…

باور سلیمانیسم بر گرفته از آیات 1 تا 3 سوره ممتحنه است که خداوند می فرماید:

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

 

اى مؤمنان! با دشمنان من و دشمنـان خودتان دوست نشوید و مدیریت خودتـان را به دست آنها نسپارید. شما مخفیـانه با آنــان طـرح دوستى مى‌ریزید و می‌خواهیـد با آنـان سـازش کنید. مگــر نمی‌بینید با اعتقــادات شمــا و با قرآن سر سـازش ندارند؟ مگر همیــن‌ها نبـــودنــد کــــه پیـــامبـــر و رهبــرتـان و خــودتــان را از شهـر و دیـارتان .بیـــرون کـــردنـد؟ فقـط بـه خـاطـــر ایمـانتـان اگــر واقعاً به خاطـر من و رضـایـت مـن مبــارزه می‌کنیــد، بـا دشمنـان سـازش نکنیـد و دوست نشـویـد. شمـا مخفیـانه به آنها ابـراز مـودّت مى‌کنید، در صورتى که من هـم بــه مخفــی‌کــاری‌هـایتـان آگاهـم، هــم بــه کـارهـای آشکـارتــان. بدانید هـر کــس از شـمـا با دشـمنـان ســـازش کنـــد و طـــرح دوسـتـی بریزد، قطعـــاً بـه بیــراهــه رفـتــه .و راه راســت را گـــــم کـــــرده اســــت.

 

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

 

ای سازشکاران! بدانید همـان کســانی که شمـا با آنها ســازش کردید، اگــر دستشـان به شما برســد، به شــدت با شمــا دشمنی می‌کننــد؛ هرچنــد دسـت دوستـى به آنان داده باشیــد! وقتی دستشــان به شمــا برســد به دوستی‌هایشان نگــاه نمی‌کننـد؛ شمــا را مى‌کشــنـــد یا اسیـــر مــى‌کـنـنــد و شـکنـــجـــه مى‌دهنــد و بـــه شـمــا ناســزا مى‌گـوینـــد و تحـقیــــرتــان مـی‌کنــنــد و در نـهــایــت مــی‌خـــواهـنــد بــا ایــن کـارهـا .شما را از اعتقــادتــان بــرگــرداننــد و کـافــر شــویـــد.

SOLEIMANISM