تصویر دسته بندی

موزیک ویدیو

همه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
c-16
مشاهده بعدااضافه شده

دستم را بگیر

باید کار کنیم، همانطوری که این شهید و آن شهید گلوی خودش را دم تیغ می دهد ما باید استراحت و حلاوت خودمان را دم شلاق بدهیم ، اگر این ک...
c-15
مشاهده بعدااضافه شده 03:14

خطبه بخوان

ای آتش پنهان در من برخیز ای شسته به خون پیراهن برخیز برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران روشن کن چشم جهان خطبه بخوان زینب...
co-14
مشاهده بعدااضافه شده

جانان من

چه شده است که شما جوانان عزیز را به منزل این حقیر کشانده است… ماباید برای خدا بکنیم،کسی که برای خدا کار می‌کند، در هیچ جهت شکس...
c-3
مشاهده بعدااضافه شده 04:22

خون تو حریف می طلبد

با تیر، نشد تیغ، نشد چوب، نشد سنگ با هرچه به دستم برسد آمده ام جنگ… تصاویر حضور اقشار مختلف مردم بروی تابوت آمریکا در مقابل آرامگاه...