تصویر دسته بندی

کلیپ

حیف است
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:55

حیف است

🎬 #کلیپ “حیف است” 🖤 انتشار به مناسبت سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 🎙 حیف است آنقدر بمانیم تا بمیریمR...
مأمن
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 00:55

مأمن_حفظ اسلام

#مأمن ♦️ هشدار امام خمینی قدس سرّه درباره حفظ اسلام! 🔷 امروز اسلام به دست ما سپرده شده است و ما نباید به این امانت خیانت کنیم....
مأمن
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:01

مأمن_امنیت اجتماعی و مدنی

#مأمن ♦️ هشدار رهبر انقلاب در رابطه با امنیت اجتماعی و مدنی! 🔶 دشمنان امروز امنیت اجتماعی ما و امنیت مدنی ما را هدف قرار داده‌اند....
مأمن
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 00:54

مأمن_وحدت کلمه

#مأمن ♦️ هشدار امام خمینی قدس سرّه وحدت کلمه! 🔷 با وحدت کلمه با اینکه اندک بودید در مقابل ابر قدرت ها، کشور را نجات دادید....
مأمن
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:12

مأمن_اقتدار انقلاب

#مأمن ♦️ هشدار رهبر انقلاب در رابطه با اقتدار انقلاب! 🔶 این انقلاب، مقابل سخت ترین توطئه ها ایستاد به خاطر اقتدارش و امروز هم از هما...
مأمن
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 01:09

مأمن_سستی در دفاع از اسلام

#مأمن ♦️ هشدار امام خمینی قدس سرّه درباره سستی در دفاع از اسلام! 🔷 با شدت و شجاعت تفاله های آمریکا را از کشور بیرون بریزید....
مأمن
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 00:59

مأمن_هدف دشمنان ما

#مأمن ♦️ هشدار رهبر انقلاب درباره‌ی هدف دشمنان ما! 🔶 دشمنان امروز می‌خواهند کاری بکنند که یک انسان در جامعه، هیچ گونه امنیت و تضمینی...
مأمن
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 00:53

مأمن_نفوذ دشمن در بسیج

#مأمن ♦️ هشدار رهبر انقلاب درباره نفوذ دشمن در بسیج! 🔶 همه سعی خود را می‌کنند بسیج را از درون دچار مشکل کنند....
جام زهر_SD
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 2:19

جام زهر

🎬 #کلیپ «جام زهر» 🎙 این جام زهر و این زهر جان اسلام را می‌گیرد، جان تشیع را می‌گیرد… 📢 بیانات منتشر نشده سپهبد شهید حاج قاسم س...